Besedilo se ukvarja s klišejem kot samostojnim konceptom, ki ima velik pomen za sodobno umetnost in film. Definirati ga poskuša v najširšem smislu in ga razumeti kot več kot le lenobno ponavljanje. Kliše je epistemološko sredstvo ustvarjanja kompleksnih, a enovitih objektov. Kliše je arbitrarnost povezave med slogom in vsebino, ki se pokaže v raziskavi povezave med slogom in vsebino v preteklosti. Na koncu poskusi besedilo razrešiti glavni problem teoretizacije klišeja z obratom k arhitekturi in oblikovanju.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!