V letih 2005–2007 smo tri neodvisne ustvarjalke delale scenarij za slovenski lezbični celovečerni igrani film. Pred začetkom ustvarjanja smo določile postulate za izdelavo »pravega, avtentičnega« lezbičnega filma. S pomočjo primerjave s filmi Varuh mejeFina mrtva dekleta (Fine mrtve djevojke) in TV serije Beseda na L (The L word) ugotavljam, kakšne so prevladujoče reprenzentacije lezbijk in lezbičnih izkušenj na filmskem platnu, pomen filma za lezbične gledalke, za katere zvrsti in vsebinske prijeme se najpogosteje odločajo lezbične filmarke, kakšna naj bi bila nestereotipna, »realistična« lezbijka, lezbični klub in lezbična scena v filmu ter kakšne so pasti pozitivizma in ustvarjanja nasprotij obstoječim stereotipom. Skozi avtorefleksijo vrednotim postulate našega scenarija in kakšni vsebinski ter tehnični prijemi bi pomenili dodano vrednost za naš morebitni film. Opredelim tudi vzroke za zaustavitev našega ustvarjanja. Na koncu predstavim vizijo slovenskega lezbičnega filmskega ustvarjanja, ki sloni na izobraževanju, povezovanju z izkušenimi filmarkami/filmarji in grajenju skupnosti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!