Avtor pod drobnogled vzame turški dokumentarni film Kedi (2016) in preučuje način, na katerega so v njem reprezentirane nečloveške živali (oz. konkretno mačke). Avtor opozori na dvojno strukturo reprezentacije: mačka je po eni strani razumljena kot avtonomno bitje, po drugi pa je zamejena z nekakšno institucijo mačke. Besedilo prevpraša razmerja med mačko in drugimi živalskimi vrstami, obenem pa skuša delo Kedi razumeti tudi v kontekstu drugih filmskih naslovov, ki z njim delijo nekatere pomenljive razsežnosti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!