Besedilo se iz izhodišča koncepta filmskega realizma, kot ga je zasnoval utemeljitelj sodobne filmske refleksije André Bazin, usmerja v obravnavo ključnih historičnih epizod njegovega razvoja. Vidike reprezentacije realnosti, utemeljene na neusahljivih težnjah filmskega »zajetja življenja, takšnega, kakršno je«, obravnava zlasti skozi presvetljavo pojmovne fiksiranosti klasičnega realističnega filma, ki mu protipostavlja inherentno spremenljivost fenomena estetsko motiviranega realizma. Raziskave zgodovinskih premen pojmovanja filmskega realizma vodijo k spoznanju o konstitutivni nestabilnosti njegove progresivne, estetsko motivirane pojavne oblike. V njej nenehni preobrazbi ni podvržen samo »inkriminirani« koncept in temeljni dejavniki njegove artikulacije, temveč tudi sama družbena razmerja, ki na eni strani predstavljajo predmet njegove obravnave, na drugi pa se konstituirajo (tudi, oziroma prav) s pomočjo njegovih ustvarjalnih intervencij.

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!