Besedilo se posveča trem temeljnim zastavkom osrednjega in nemara naslovitejšega dela nemškega filmskega esejista in arheologa Haruna Farockija Slike sveta in vanje vpisana vojna. Na osnovi analize fotografskih postopkov, ki sestavljajo strukturni okvir filma, se osredotočamo na vidike kompilacijskega filma, na vprašanja gestičnega filma in na problematiko filmskega eseja kot specifičnih variant pristopa k obravnavi Farockijevih kreativnih načel. Osrednja pozornost pa je namenjena vprašanju (ne)možnosti dokumentarne reprezentacije srhljivih zgodovinskih dejstev taborišč smrti in aspektom »dehumanizacije« njihovih žrtev kot oblike razčlovečenja, ki ne more biti izraženo neposredno v podobi – ne da bi ta izvajala ponovno nasilje nad žrtvami in jih podvrgla vnovičnemu razčlovečenju.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!