Skozi kritično gledanje nekaterih tipičnih hollywoodskih filmov iz devetdesetih analiziramo povezavo med ameriško nacionalno ideologijo in nacionalno ideologijo slovenske osamosvojitve. Pokažemo, kako liberalne vrednote tega obdobja kamuflirajo bistveno reakcionarne elemente. Lik mnenjskega vodje, ki se v Sloveniji vzpostavi v devetdesetih, primerjamo z romantičnimi junaki, uporniki brez razloga, ki ravnajo antisocialno, kulturi obeh elit pa to antisocialnost normalizirata v imenu utrjevanja razrednih in etničnih distinkcij. Razpad socialističnih dežel je vplival tako na vzpostavitev ZDA kot monopolne velesile kot na ideologijo slovenstva kot amerikaniziranega svetilnika nove dobe. Ta nova zavest se vpiše v predsodke tako imenovane generacije X, ki samo sebe razume ravno obratno, kot predsodkov osvobojeno.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!