V članku se polemično, vzpodbujen s knjigo Digitalna podoba in globalni kapitalizem Nine Cvar, lotevam analize današnje oblike kapitalistične produkcije, ki jo povzema pojem nekrokapitalizma. Nekrokapitalizem je nastal v prepletu kolonialne oblike suverenosti in deregulirane akumulacije kapitala, kar vodi v razlastitev in podreditev življenja moči smrti. Članek se osredotoča predvsem na učinkovanje različnih oblik moči – materialne in diskurzivne – in njihovo vlogo v ekonomiji nasilja in razlaščanja. V knjigi je proces rasizacije, ki uravnava, kaj je in kaj ni človeško, glavni dejavnik ustvarjanja mrtvih svetov. Na koncu se posvetim vlogi digitalne podobe in novih tehnologij v neoliberalnem nekrokapitalizmu, kakor jo v svoji knjigi predstavi Nina Cvar.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!