V teoretsko-izkustvenem miksu ob filmu Petra Watkinsa Komuna (Pariz, 1871) (La commune [Paris, 1871], 2000) in knjigi Emmanuela Barota Camera politica poskušam razčleniti ključne dosežke tega filma in jih navezati na širše (spektakelske) konotacije. Zaznavam možnost meta-montiranja gledalcev med ogledom, to je nadaljnjega inovativnega prepletanja in razvoja pomenov, s katerimi nas sooča avtorski kolaž. Performativna razsežnost omogoča, da film zakoraka onkraj gole reprezentacije, razodene snemalno tehnologijo, razkrinka kontekst mizanscene, odpravi privrženost žanru in, ne nazadnje, dekanonizira produkcijo. Film dosledno izpelje pomemben konceptualni zasuk: afirmira neko »generično« komuno, ki sploh ni (t)ista komuna, ki jo vzame za izhodišče. S tem odpre zevi v obstoječem, skozi katere se prebijajo bliski dozdevno nemogočega.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!