V pričujočem prispevku avtor z avtorske in kritiške pozicije razmišlja o pojavu, ki ga razume kot novo voljo do dokumentaristike in hibridnih žanrov v književnosti in filmu, ki se pri svojem soočanju z resničnostjo izogibajo romanesknim in dolgim igranim formam. Njene družbenopolitične izvore in etične implikacije skuša razumeti skozi kompleksnejšo obravnavo fenomena množičnega narcizma.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!