Pričujoče besedilo je premislek o izrazu »novi srbski film«. Najprej se ukvarja z nastankom in uveljavitvijo tega pojma, ki se je sprva v filmskih krogih, kasneje pa tudi v širši javnosti pojavil kot oznaka za skupino debitantskih filmov mladih avtorjev, posnetih v Srbiji med letoma 2007 in 2011. Sintagma je nastala na pobudo kritika Dimitrija Vojnova, ki je s tem želel opazneje vplivati na filmsko prakso. Sprva ta oznaka ni imela podpore samih avtorjev niti ni zajela zadostnega števila filmov, da bi se gibanje ali val pod tem imenom sploh lahko prepoznal in definiral; sčasoma pa je termin »novi srbski film« – po dolgotrajnih debatah, polemikah in posvetih ter zaradi dejstva, da se je od nastanka pojma do danes v Srbiji pojavilo okrog dvajset igranih dolgometražnih debitantskih filmov, ki jih je mogoče zajeti pod ta pojem – le prešel v širšo javno rabo, vendar pa je pri tem tudi skoraj povsem izgubil zvezo s kritikom, ki ga je uvedel, oz. z njegovimi predpostavkami. Po začetnem odporu zoper to oznako, ki so ga režiserji izražali v intervjujih in na nastopih v javnosti, je prišlo do spremembe: nekateri režiserji in scenaristi so jo sprejeli in pristali na uvrščanje svojih filmov v ta »val«, prav tako pa niso bili več tako zadržani do tovrstne splošne generacijske opredelitve. Pričujoče besedilo zagovarja stališče, da kljub temu v resnici ni dovolj vsebinskih argumentov, da bi lahko »novi srbski film« obveljal za kaj več kot domislico ali kulturno predpostavko, in se zavzema za to, da bi se pozornost kritikov od klasifikacije raje preusmerila k podrobnejši analizi novih filmov.

Prevedla Mirna Berberović
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!