Ob besedni zvezi »film sovjetske odjuge« dandanes največkrat pomislimo na nekonvencionalne mojstrovine, na začetek novovalovskega preporoda sovjetske kinematografije in na navidezno, površno liberalizacijo umetnosti v času vladavine Nikite Hruščova. Izpostavljanje teh značilnosti odjuge nikakor ni neupravičeno, vendar nehote na margino potiska drugačno plat odjužne kinematografije – popularni film. Z vidika kulturološke analize in poskusov kritične refleksije različnih – od družbenih do političnih in filmskih – razsežnosti odjuge pa so ti še kako aktualni, kakor skušamo pokazati v pričujočem tekstu, v katerem obravnavamo kulturno konstrukcijo alkohola v popularnem filmu druge polovice sovjetske odjuge (1958–64), znane po vztrajni, a neučinkoviti partijski gonji proti alkoholizmu.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!