Kariera Fredericka Wisemana in njegovo dolgoletno seciranje ameriških institucij se v filmu Mestna hiša (City Hall, 2020) sklene v nekakšno sintezo. Prikaz vsakdanjega dogajanja okrog župana Bostona in hkrati upodobitev delovanja mestne skupnosti na najrazličnejših ravneh (skozi delo smetarjev, veterinarjev, cestarjev ipd.) tokrat režiserju omogoča zajem funkcioniranja mesta kot kompleksnega urbanega ekosistema v celoti. Članek v režiserjevem direktnem, relativno surovem prikazu formalnih in neformalnih povezav ter kultiviranih debat med občani prepoznava sodobno preformulacijo tistega, kar je sociolog Durkheim označil za organsko solidarnost, torej družbene kohezije, ki temelji na različnosti, soodvisnosti in delitvi dela. Z optimističnim, naklonjenim prikazom ameriške družbe in mestne skupnosti v času Trumpa pa se Wiseman tokrat neizogibno v večji meri postavlja tudi na polje političnega.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!