Problem osebne identitete se skozi serijo Battlestar Galactica kaže kot eden temeljnih problemov serije – in se na koncu izkaže za popolnoma irelevantno marginalijo. V tekstu predstavimo nekaj kriterijev osebne idenitete, ki so pogosto navajani v anglosaški analitični filozofiji, ter pokažemo, na kakšen način so bili ti kriteriji v seriji obravnavani in končno razveljavljeni. Nato predstavimo tisto razumevanje osebne identitete, ki pojmovno najtesneje ustreza Battlestar Galactici.

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!