Pljunem na vaš grob (I spit on Your Grave, Meir Zarchi, 1978) je arhetipski kult podžanra slasherja, t. i. filma posilstva in maščevanja (»rape-revenge film«). Film je razdeljen na simetrični polovici (posilstvo in maščevanje), na koncu ostane Jennifer, zmagovito zadnje dekle. Film lovi krhko ravnotežje med pravico žrtve in krvnika v svetu, kjer ne najdemo višjih instanc oz. avtoritet kot nosilcev pravice. V podobi in ideji se film v svoji eksplicitnosti dotika robov skrajnosti in vzdržljivosti pogleda. Tako na eni strani odpira vprašanja recepcijske estetike, ki jih članek obravnava skozi psihoanalitično in feministično filmsko teorijo (Carol J. Clover, Barbara Creed in Peter Lehman), ter se v družbenopolitičnem kontekstu (sočasni drugi val feminizma in aktivistična pozicija feministk glede vprašanja posilstva) vzpostavlja kot komentar družbene strukture in spola.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!