Alžirska vojna (1954–1962) je dolgo veljala za slepo pego francoske sodobne zgodo­vine, čeprav dejansko pomeni ključni trenutek za sodobno Francijo. Prinesla je konec francoskega kolonialnega imperija, z vpoklicem takrat že legendarnega vodje odpor­niškega gibanja generala Charlesa de Gaulla na predsedniško mesto pa je predsta­vljala tudi enega glavnih motivov za razpust Četrte in ustanovitev aktualne, torej Pete francoske republike. Članek skozi zgodovinski kontekst predstavlja motivacijo za kolektivno pozabo tega ključnega trenutka francoske zgodovine, obenem pa se preko zgodovinskih dejstev dotakne ideološke slike Francije, ki jo bremeni nerazre­šena travma druge svetovne vojne. Slednje vpliva tudi na prisotnost in prezentacijo alžirske vojne v javnem diskurzu, kar je v prispevku prikazano skozi kratko pred­stavitev francoske kinematografije o alžirski vojni. Filmske podobe so podrobneje analizirane na primeru drugega celovečernega filma Jean-Luca Godarda Mali vojak (Le petit soldat, 1960/1963), ki je bil ob nastanku zaradi napetega političnega časa in jasne kritike ideoloških manipulacij francoskih oblasti najprej cenzuriran. Skozi analizo izbranih filmskih podob skuša prispevek predstaviti pomembnost Malega vojaka, ne zgolj v kontekstu alžirske vojne, temveč tudi v širini njegove umetniške subverzivnosti.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!