Hrvaški režiser Goran Dević se v svojih dokumentarnih filmih pogosto vrača v rojstni kraj Sisek, katerega usoda bivšega industrijskega mesta posttranzicijske Hrvaške je precej tipična: zaznamujeta ga visoka brezposelnost in izseljevanje. Mesto je bilo na frontni liniji vojne v devetdesetih in njegovi prebivalci se še vedno soočajo z njenimi posledicami. V pričujočem besedilu bom skozi analizo Devićevih dokumentarnih del skušala prikazati, kako avtor v svojih filmih beleži sodobno stanje hrvaške družbe.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!