Recenzija monografije The Magic of Nigeria. On the Cinema of Ola Balogun, ki je leta 2015 izšla pri založbi Filmkollektiv Frankfurt, predstavi ključne točke v filmskem ustvarjanju in življenju enega pionirjev afriškega filma, začetnika nigerijskega sodobnega filma in »strica« današnjega Nollywooda, Ola Baloguna. Ta je v postkolonialni Afriki, ki je še v sedemdesetih in osemdesetih trpela zaradi posledic osvobodilnih in državljanskih vojn, igral ključno vlogo za razvoj nigerijske in afriške kinematografije v političnem, estetskem in ideološkem smislu. Ustvaril je nove podobe, novo govorico – povsem drugačno in tujo tisti, ki jo je vzpostavil kolonialni imperializem bele Evrope. V duhu panafrikanizma in pacifizma je Balogun ustvaril širok opus dokumentarnih in igranih filmov ter tradicijo jorubskega potujočega gledališča neločljivo povezal s filmom, kar se je izkazalo kot ključni trenutek za razvoj danes tretje največje filmske industrije na svetu – Nollywooda.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!