Članek ob filmu Vesoljski psi (Space Dogs, Elsa Kremser in Levin Peter, 2019) razmišlja o usodi brezdomnih živali, ki so jih na začetku vesoljske dobe uporabili kot poskusne živali. V članku sta dve hipotezi: prva raziskuje »prekletstvo mesojedov«, tj. problem plenilskega življenjskega sloga, pri čemer se poigrava z mislijo o možnosti, da ta življenjski slog vstopi v zavest v filmu prikazanih psov, s čimer jih izpostavlja eksistencialnemu bremenu bivanja – grehu uživanja drugih bitij z namenom ohranjanja svoje lastne brezsmiselne eksistence. Druga hipoteza reflektira težavnost napredka, dejstvo, da so bila številna življenja žrtvovana za dobrobit prihodnjih generacij. Glavna tukaj izražena ideja je zamisel, da je to hkrati dobra in slaba stvar. Članek zato poziva, da na napredek gledamo skozi oči paradoksa: kot nekaj, kar je tako dobro kot divje in nasilno.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!