Prispevek kritično obravnava vlogo in funkcijo filmskih muzejev, arhivov in kinotek, pa tudi odgovornost filmskih kuratorjev in urednikov filmskih programov, ki naj bi svoje delo opravljali z zavestjo, da njihova naloga presega zgolj varovanje filmske zgodovine, saj sam proces vprašanja izbire, restavracije in (morda še najbolj) razstave implicira pisanje filmske zgodovine. To logiko najbolje povzema napis, ki slavno krasi vhod v Dunajsko kinoteko (Österreichisches Filmmuseum): »Filmski muzej je kinoteka, naše razstave imajo mesto na platnu«. Glede na trenutno finančno situacijo, tehnične spremembe in same »ljudi« (občinstvo), je filmski kurator vsakič znova postavljen pred dilemo, kaj in kako naj razstavi v filmskem muzeju, saj ta ne služi le že obstoječemu občinstvu, temveč je naloga kinoteke tudi izobraževanje in usmerjanje okusa lastnega občinstva.

Integralna verzija besedila v angleščini se nahaja v tiskanem KINU!