Esej obravnava serijo Beli lotos (The White Lotus, 2021–2023) režiserja Mika Whita, še posebno njeno ukvarjanje s filmsko umetnostjo, pri čemer se opira na teorijo mimetične želje francoskega zgodovinarja in filozofa Renéja Girarda. Beli lotos temelji na izpostavljanju in potenciranju medosebnih rivalstev, ekstrapoliranih na celotno (zahodno) družbo, nato pa znova destiliranih v filmski trop počitnikovanja v butičnem hotelu, ki se konča s smrtjo. Serija orisuje neenakosti v sodobni družbi, ki jih začrta na več oseh, predvsem pa na razredni, spolni in generacijski. Vendar teh neenakosti ne polemizira, temveč ohranja status quo, pri tem pa uporablja ustaljene filmske prijeme.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!