Kako misliti filme, ki se deklarirajo za mladinske, pa jih cenzorji zaradi (seksualno eksplicitne) vsebine vidijo kot neprimerne za mladostnike? Takšen je Kako sem izgubila nedolžnost (The Diary of a Teenage Girl, 2015), ameriški neodvisni film, ki je lani vstopil v ne preveč dolgo vrsto filmov o seksualno aktivnih in promiskuitetnih najstnicah. V njem svet sedemdesetih gledamo predvsem skozi oči spolno radovedne petnajstletnice, ki se zaplete v skrivno razmerje z materinim fantom. Tovrsten odmik od falocentrizma klasične dobe filma sam po sebi ni več izstopajoč, a daje v tem primeru osredotočenost na seksualno radovednost/deviantnost mladostnice osvežujoče realističen vpogled v dekliško psiho, dejanja glavne junakinje so pogosto še vedno (pop)kulturno determinirana, s čimer odsevajo tudi družbo in splošne sodobne mehanizme odraščanja. Zaradi kompleksnejše karakterizacije in delikatne vsebine so (predvsem neodvisni) mladinski filmi res vse pogosteje širše relevantni, a jim to še ne bi smelo jemati  edinstvene družbene vloge, ki jo imajo pri izobrazbi in nagovarjanju mladine.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!