Kako pojasniti neverjetno bližino podob Oče (2010) Vlada Škafarja, ki gledalca nežno, nevsiljivo, z izrazito etično obzirnostjo do snemanih subjektov povabijo v domala sinestetično filmsko emanacijo realnosti? Besedilo želi poiskati odgovor prav na pričujoče vprašanje, pri čemer svoje iskanje uokviri v tri temeljne raziskovalne dimenzije: v osrčje postavlja prevpraševanje strukturiranosti filmskih podob, ki jih v naslednji etapi skuša umestiti v širši družbeni kontekst, ob trditvi, da gre Očo razumeti tudi v luči liričnega, a nadvse kritičnega odziva na vsenavzočo spektralizaci jo okularocentričnega
primata sodobne globalne popularne kulture. Skozi luščenje bistva avtorjevega odnosa do sveta pa se zaključi s tezo, da je na pričujoči film moč gledati tudi skozi prizmo »evidence filma« Jean-Luca Nancyja.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!