Tekst vzpostavi tezo, da je medij videospota svoj vrhunec že doživel v formi filma kot umetnostne zvrsti. Prek premisleka osnovne forme videospota poda nekaj primerov glasbe kot integralnega dela filma in poskuša s posebnim fokusom na nekaterih standardnih zgledih v filmih Sergia Leoneja opredeliti součinkovanje glasbe in filma.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!