Vprašanje prikaza spolnih odnosov na filmu je pereče. Številni filmski kritiki si spolnosti kot normalitete želijo več, mnogi pa njeni eksplicitni upodobitvi popolnoma nasprotujejo. V besedilu raziskujem pojav prizorov spolnosti v filmu Z glavo ob zid (Gegen die Wand, 2004); z analitično primerjavo filmske govorice se ukvarjam z učinkom, ki ga imajo na gledalčevo dojemanje zgodbe, in z njihovo namensko vlogo v filmu. Kako prizori spolnosti krepijo karakterizacijo v odnosih udeleženih likov? Kako podčrtajo vseprisotno kritiko tako turške kot nemške družbe? Jih lahko z opredelitvijo jasnega namena in njihove pomembne vloge v filmu razumemo kot unikaten in nenadomestljiv filmski izrazni fragment? Priročnik, ki bi določal upravičenost prikaza spolnosti na platnu, ne obstaja, zato pa lahko namesto tega raziskujemo prikaz in vlogo, ki jo ima spolnost v konkretnem filmskem primeru.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!