Tekst preko primerjave s filmom Zrcalo (Zerkalo, Andrej Tarkovski, 1975) raziskuje, kako Ptičar (Robert Černelč, 2022) integrira spomin na travmatično izkušnjo v svojo filmsko formo in kako potemtakem skozi formo spregovori o temah travme in spomina.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!