Preko natančnega branja dveh kultnih britanskih televizijskih serij, The Avengers in The Prisoner, avtor obravnava vzpon, transformacijo in kasnejše zamrtje žanra avanturističnih nadaljevank in ga umesti v širok sociokulturni konktekst njegove produkcije in recepcije, kot tudi zgodovinski kontekst šestdesetih let prejšnjega stoletja. Pri obeh nadaljevankah je nestabilna in spremenljiva narava žanra obravnavana kot njuna določujoča značilnost, obenem pa tudi kot tisto, kar povzroči brisanje njunih lastnih generičnih identitet. Na osnovi obeh pričujočih primerov je tako mogoče razbrati, kako prav žanrska hibridnost postane osnovno gonilo kasnejše televizijske žanrske produkcije.

Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!