Članek preiskuje naravo domačih filmov z vidika njihovega ustvarjanja, konteksta njihovega predvajanja in vloge, ki jo odigrajo v širšem kulturno-zgodovinskem okolju. Ustvarjalec filmskega dnevnika je pripovedovalec, ki skozi fragmentirano serijo dejstev-podob razlaga zasebno zgodovino. Na primeru videa The Maelstrom (1997), ki vzporeja domače posnetke dveh Evropejcev srednjega razreda, istočasno živečih v isti državi zaradi različnih razlogov, je prikazan poskus rekonstrukcije javne in zasebne zgodovine nekega obdobja.

Prevedel Miha Žargi
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!