S predpostavko, da se vsaka angažirana umetniška praksa vzpostavlja prek svojega odnosa do sodobnosti, skuša prispevek premisliti ta odnos v navezavi na filmsko prakso Travisa Wilkersona oz. predvsem njegov celovečerec Kdo je ubil Cocka Robina?. Če ta odnos do sodobnosti mislimo na način ‘kritične ontologije nas samih’, kot Foucault reformulira sodobno premeno Kantovega kritičnega projekta, se tudi s pomočjo Wilkersonovih filmov izkaže, da tovrstni ‘etos modernosti’ danes terja določeno obliko kritične izdaje samega modernega oz. razsvetljenskega projekta. Pri tem postane ključno vprašanje časovnosti: tako doživljanja časovnosti v sodobnosti, ki jo izrisujejo tudi Wilkersonovi filmi, kot vloga obravnavanega filma pri razpiranju drugačnih možnih načinov doživljanja časa.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!