Članek predstavi nemško neonoirovsko TV serijo Babilon Berlin (Babylon Berlin, 2017–) in njeno upodobitev burnega zgodovinskega obdobja Weimarske republike. Analiza serijinih osrednjih likov, motivov in slogovnih sredstev nam omogoča bolje razumeti njeno uspešnost pri prepletanju prikazov osebnih zgodb, kriminalističnih primerov in resničnih zgodovinskih dogodkov. Babilon Berlin uspe morda tudi z delnim opiranjem na nekatera prelomna dela nemške TV/filmske zgodovine Weimarsko republiko hkrati upodobiti kot čudaško, edinstveno, idiosinkratsko dobo, hkrati pa neprisiljeno opozoriti še na nekatere dogodke in družbene tendence, ki spomnijo na čas, v katerem živimo zdaj.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!