Čeprav lahko film Velikanski pritlikavci (Giant Little Ones, Keith Behrman, 2018) v osnovi umestimo v pisano paleto sodobnih mladinskih filmov z LGBT tematiko, je naše pozornosti vreden prav zaradi načinov, na katere se tovrstnim oznakam izmika. Predvsem je ključno, da gre bolj kot za film o najstniški homoseksualnosti za film o najstniškem samoodkrivanju, pri katerem ima pomembno vlogo odkrivanje lastne spolne usmerjenosti in spolne identitete. Na ta način se torej izogne klasičnim prikazom razdalje med kvirovskim posameznikom in konservativno okolico ter ključni konflikt najde v osebnih dilemah glavnega lika. S tem umikom v osebno pa film privzame tudi osvežujočo pripovedno ohlapnost in nejasnost, s katerima ponuja nekatere iztočnice glede zakonitosti mladinskega filma in mladosti same.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!