Esej se ukvarja s primerjavo medijev videoiger in filma. Sprašuje se, zakaj umetniški postopki, ki delujejo znotraj filma, navadno ne morejo delovati pri videoigrah. Ugotavlja, da se poglavitni vzrok nahaja v formi. Film je s svojimi postopki montaže in fizične odtujenosti gledalca od dogajanja izrazito moderen medij, ki mu ustrezajo moderni tipi pripovedi. Ti se ne morejo več sklicevati na tradicionalne trope, ki lahko v okvirih medija delujejo naivno ali kičasto. Nasprotno pa videoigre povežejo igralca, protagonista in svet v smiselno celoto, ki strukturno spominja na predmoderni kozmos, kjer so vse stvari povezane s skupnim smotrom. Zato igre ponujajo možnost vstopa starih tropov o herojstvu, delovanju čarobnih elementov in epskih pristopov. V tem smislu so po svojem bistvu tradicionalnejša oblika kot film in reakcionarnim gibanjem nudijo večje možnosti mobilizacije.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!