Nedavna študija o filmu giallo ‒ in italijanski grozljivki na splošno ‒ je za opredelitev specifičnih okoliščin produkcije italijanskega žanrskega filma v povojnem obdobju namesto izraza »žanr« naglasila uporabo italijanskega izraza filone (»nit« ali »tok«). V tem članku se sprašujemo, na kakšen način in zakaj giallo problematizira naše ustaljeno dojemanje filmskega žanra, ter zagovarjamo trditev, da je giallo zaradi svoje edinstvene pozicioniranosti primeren za temeljno prevpraševanje žanra kot teoretskega sistema in tudi smotra žanrske kritike. Skozi podroben pregled zgodovinskih pristopov k obravnavi filmskega žanra in študijo primera gialla članek oriše, na kakšen način omenjena skupina filmov prikaže teorije o evoluciji žanra v njihovi pravi luči ter s tem dodatno razveje pojem žanrske hibridnosti. Ker pod vprašaj postavlja kulturno prevlado Hollywooda, zahteva opredelitev gialla kot žanra radikalno pojmovanje žanrskih sistemov, ki bi se bolj prilegalo njihovim težnjam k premikom in spremembam v času.

Prevedla Janina Kos
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!