Kako napisati biografijo o Jean-Lucu Godardu? Biograf se neizogibno sooči z mitom, imenovanim Godard. Mit, ki so ga gradili filmski kritiki, publicisti, filmofili in režiser sam. Konvencionalna literarna biografska metoda izrisuje intimen portret na ozadju zgodovinskega dogajanja. A pisani tekst prav tako sproža podobe, le drugačne kot filmska kamera.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!