Prispevek primerja različne načine sociološko-političnega interpretiranja metaforike pošasti: če »klasična« kritična teorija pošasti razume kot popačene podobe družbenih antagonizmov, postmoderna etika reprezentacije zahteva neizkrivljen prikaz njihovih žrtev. Članek nato obravnava nekatere modifikacije pošastnega imaginarija v sodobni popularni kulturi, od »počlovečenja« pošasti v TV-serijah Zvezdne steze (Star Trek) in Prava kri (True Blood) do transformacije metafore proletariata od Frankensteinove pošasti do zombijev.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!