Ameriška teoretičarka Carol J. Clover je leta 1992 v študiji Men, Women, and Chain Saws razdelala teorijo zadnjega dekleta (Final Girl), ki je pomenila temeljni premislek in preobrat v feminističnem branju in širši filmsko-teoretski koncepciji ter kritiki žanra grozljivke (specifično slasher podžanra), njegove reprezentacije spolov ter gledalčeve recepcije in identifikacije. Besedilo oriše temeljne elemente avtoričine teorije in figure zadnjega dekleta ter nakaže njene vzporednice v širšem žanrskem in zunaj-žanrskem okviru.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!