Besedilo se ukvarja z metodami primerjave dveh filmov (Vsi drugi se imenujejo Ali [Angst essen Seele auf, 1974] in Z glavo ob zid [Gegen die Wand, 2004]) pri pouku v skladu s smernicami pedagoškega zastavka Alaina Bergalaja. Z natančno analizo in primerjavo fotogramov, z analizo vzorčnih sekvenc iz obeh filmov in njihovo primerjavo ter povezavo z odlomki iz drugih del se približuje filmoma v njuni celostnosti. Začenjajoč pri detajlih širi zorno polje na celoto obeh in na njune kontekste, pri tem pa mu kot vodila služijo trije motivi: (1) motiv poroke dveh z družbeno neenakim statusom, ki ima v obeh filmih osrednjo dramaturško vlogo, (2) motiv izobčenja s strani družine in (3) televizor kot motiv osamljenosti, ki nam odpre še pogled v zgodovino filma.

Prevedel Samo Krušič
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!