O nasilju in podobah. Gre za zapiske, zamisli, razmišljanja, ki se izrisujejo in oblikujejo v okviru filmske dejavnosti in v neposrednem, tesnem razmerju s svetom, v katerem se razvijamo, z zahodnimi demokracijami oziroma z modernim političnim življenjem, z njegovimi različnimi področji in njegovimi političnimi, estetskimi, tehničnimi gestami …

Prevedla Katja Kraigher
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!