Knjiga Kaj je kinoteka? Nekaj pogledov na ohranjanje in prikazovanje filmske dediščine v 21. stoletju obravnava kompleksne aktualne procese in spremembe znotraj filmskega – restavriranja, ohranjanja, arhiviranja, kuriranja, programiranja, prikazovanja, (skupnega) doživljanja, premišljevanja, deljenja, verovanja, spominjanja in pozabljanja –, ki jih vpne v širše družbeno-politične, ekonomske in ekološke kontekste. Udejanja tezo, da zdaj ne o hranjenju filmskih kopij ne o možnostih transporta in nastanitve žirantov filmskega festivala ni več mogoče govoriti, ne da bi obenem govorili o npr. ekološkem odtisu in ostalih perečih problemih globalnega dosega. Meden spretno obračuna s prenekaterimi dogmatičnimi in trendovskimi prepričanji o filmskem restavratorstvu, ohranjanju in prikazovanju. Kaj je kinoteka? je knjiga, ki se vedno znova odpira.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!