Stan Neumann v štirih delih filma Čas delavcev (Le temps des ouvriers, 2020) prepotuje pot od zgodnjega 18. stoletja do 70. let 20. stoletja, na kateri opisuje delavske pogoje in stanje delavskega razreda v družbi.

Vsi deli dostopni na portalu ARTE:


Čas delavcev (Le temps des ouvriers, Stan Neumann, 2020)