Posebna edicija se s plejado raznovrstnih študij posveča filmu in ekologiji. Tadej Troha v svojem metatekstu premišljuje začetek in konec podnebne krize, Tomaž Grušovnik naslika moduse reprezentacij narave v filmih, Kaja Kraner naniza zgodovinske premise upodabljanja narave in izpostavi termin temna ekologija. Becca Voelcker na podlagi nenavadnih eksperimentov razmišlja o filmarjih kmetovalcih, terenskem delu in rasti, Aljaž Škrlep predstavi vegetabilni film, Maks Valenčič se ukvarja s filmom kot medijem vkodiranja informacij in premišljuje meje filma. Oskar Ban Brejc v središče svoje študije postavlja De Humani Corporis Fabrica Sensory Ethnography Laba, Polona Petek razčleni Oppenheimerja Christopherja Nolana. Veronika Šoster in Neja Rakušček na podlagi študijskega primera Uničenje Alexa Garlanda prevprašujeta ekogrozljivko in nove načine ekogrozljivega, Matjaž Zorec postreže z generalno linijo našega vsakdanjega kruha. Robert Kuret premišljuje nove materializme, ki razvijajo filozofijo v odnosu z ekologijo v filmskem opusu Eme Kugler, Martin Pogačar pa skozi (ne le) dokumentarno rekonstrukcijo povojne Jugoslavija razmišlja o človeku, vlaku in naravi. Darko Štrajn v rubriki Recenzirano predstavi film kot transformativni agens v umetnosti in njegove odmeve.