Categories
New

New Postss

News Post

Categories
novice

O novem KINU! tudi v Filmariji!

O novi ediciji KINA! (51), posvečeni filmu in ekologiji, so se pogovarjali Maja Krajnc, Oskar Ban Brejc, Veronika Šoster in Robert Kuret. Zmontiral: Tadej Sinkovič.

Filmarija #069: O filmu in ekologiji v novem KINU!

Hvala Društvu slovenskih režiserjev in režiserk!

Categories
New release

KINO! 51 has been published!💚

With a number of diverse studies, this special edition examines film and ecology. In his metatext, Tadej Troha considers the beginning and the end of climate crisis, Tomaž Grušovnik paints the modes of representing nature in films, while Kaja Kraner provides the historical premises of representing nature, foregrounding the term dark ecology. Based on unusual experiments, Becca Voelcker thinks about farmer-filmmakers, fieldwork and growth. Aljaž Škrlep presents vegetal film, while Maks Valenčič deals with film as a medium of encoding information and considers the limits of film. Oskar Ban Brejc centres on De Humani Corporis Fabrica by Sensory Ethnography Lab, while Polona Petek analyses Christopher Nolan’s Oppenheimer. Based on the case study of Alex Garland’s Annihilation, Veronika Šoster and Neja Rakušček question ecohorror and the new modes of the ecologically horrifying, while Matjaž Zorec serves the general line of our daily bread. Robert Kuret reflects on new materialisms that develop philosophy in relation to ecology in Ema Kugler’s film oeuvre, while Martin Pogačar thinks about humans, trains and nature through (not only) a documentary reconstruction of post-war Yugoslavia. In the Reviewed section, Darko Štrajn presents cinema as a transformative agency in art and its echoes.

Categories
Nova izdaja

Izšel je novi KINO! 💚

Posebna edicija se s plejado raznovrstnih študij posveča filmu in ekologiji. Tadej Troha v svojem metatekstu premišljuje začetek in konec podnebne krize, Tomaž Grušovnik naslika moduse reprezentacij narave v filmih, Kaja Kraner naniza zgodovinske premise upodabljanja narave in izpostavi termin temna ekologija. Becca Voelcker na podlagi nenavadnih eksperimentov razmišlja o filmarjih kmetovalcih, terenskem delu in rasti, Aljaž Škrlep predstavi vegetabilni film, Maks Valenčič se ukvarja s filmom kot medijem vkodiranja informacij in premišljuje meje filma. Oskar Ban Brejc v središče svoje študije postavlja De Humani Corporis Fabrica Sensory Ethnography Laba, Polona Petek razčleni Oppenheimerja Christopherja Nolana. Veronika Šoster in Neja Rakušček na podlagi študijskega primera Uničenje Alexa Garlanda prevprašujeta ekogrozljivko in nove načine ekogrozljivega, Matjaž Zorec postreže z generalno linijo našega vsakdanjega kruha. Robert Kuret premišljuje nove materializme, ki razvijajo filozofijo v odnosu z ekologijo v filmskem opusu Eme Kugler, Martin Pogačar pa skozi (ne le) dokumentarno rekonstrukcijo povojne Jugoslavija razmišlja o človeku, vlaku in naravi. Darko Štrajn v rubriki Recenzirano predstavi film kot transformativni agens v umetnosti in njegove odmeve.

Categories
Ostrenje pogleda na Gimnaziji Bežigrad 2023/24

Podganar

Drage dijakinje in dijaki Gimnazije Bežigrad,

toplo vabljeni na drugo srečanje filmskega krožka, ki bo potekalo v četrtek, 23. 11. ob 14.30 v učilnici 005.

Podganar (Ratcatcher, 1999) prikaže odraščanje v propadajočem stanovanjskem naselju, ki ga duši večtedenska stavka smetarjev. Med gorovji odpadkov se smukajo dolgorepi glodalci in zdolgočaseni kratkohlačniki, katerih družine čakajo na premestitev v prenovljena stanovanja. Avtorica Ramsay z izvirnim režijsko-snemalskim pristopom izriše begajoč pogled dvanajstletnega Jamesa, ki v svetu pepelnatih odtenkov išče svoje mesto.

Če se pridružuješ ostr(ilsk)i debati, nam do ponedeljka 13. 11. piši na ostrenje.pogleda@kino.si.