Prispevek obravnava izbrane dokumentarne filmske in literarne tematizacije (prepleta) materialne in simbolne obnove in izgradnje v povojni Jugoslaviji. V tem kontekstu se, v perspektivi obnove železniškega omrežja, posveti transformaciji odnosa med človekom, naravo in tehnologijo, ki ga najdemo v delu dokumentarne filmske produkcije prvih desetih let po drugi svetovni vojni (1945–1955). Izbrane vire vzame kot dokument časa in hkrati zgodovinske vire, ki skozi vizualno-besedilne mehanizme in podobe odpirajo pogled v preteklost, hkrati pa jo tudi nosijo v prihodnost. Tako v branje, analizo in razmislek ponujajo materialne in produkcijske ter ideološko-politične vidike obnove in izgradnje, ki se bolj ali manj odkrito vpisujejo v analizirane vire in nam omogočajo razbiranje ideološko-političnih pogojev in ambicij.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!