V članku avtorja zagovarjata tezo, da televizijska serija Skrivna naveza predstavlja uspešen — četudi nujno nepopoln — poizkus estetike kognitivnega kartiranja oz. razgrinjanja celote družbenih razmerij v sodobnih zahodnih družbah skozi kritično in lokalizirano prizmo disfunkcionalnega ameriškega velemesta. V prvi vrsti je za to zaslužna specifična, romaneskna oblika nanizanke, ki dopušča temeljito in nevsakdanje kompleksno kartiranje ekonomskih in političnih dejavnikov. Hkrati pa je Skrivno navezo, z njenim osredotočanjem na to, kar avtor serije David Simon imenuje »surov in neoviran kapitalizem«, mogoče in potrebno razumeti kot celovito in prodorno kritiko poznega kapitalizma in njegovih institucij.

Prevedla Maja Lovrenov
Integralna verzija se nahaja v tiskanem KINU!