Članek se ukvarja s kratkimi filmi britanskega animatorja Roberta Morgana, ustvarjenimi v tehniki stop animacije. V povezavi z njegovimi deli raziskuje pojem fantazme, kot sta ga razvijala Slavoj Žižek in Todd McGowan. Subjekt v fantazmi rešuje uganko želje Drugega (kaj Drugi hoče od mene?), hkrati pa s pomočjo fantazme preoblikuje zagato, ki jo izkuša v socialni realnosti. Socialna realnost je prežeta z anksioznostjo in mankom objekta želje, fantazma ta svet preoblikuje v narativno konstruiran svet, kjer je želja usmerjena proti (nemogočemu) objektu. Kot pravi Žižek, fantazma ne uresniči subjektove želje, ampak mu namesto tega pokaže, kaj in kako si naj sploh želi.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!