Da so v zapuščini Srečka Kosovela – za katerega je bilo gledališče očitno zelo pomembno, saj je bil na začetku leta 1925 ustanovitelj kluba Teater – ohranjeni tudi osnutki dram, je javno znano vsaj od leta 1974, ko je Alfonz Gspan v svojem prispevku »Neznani Srečko Kosovel« v reviji Prostor in čas poudaril, koliko let že čakamo na objavo Kosovelovih besedil, med katerimi našteva tudi te osnutke. Čeprav je večina teh dramskih rokopisov v Kosovelovi zapuščini v Nuku (Ms 1385) že več let zbrana v posebni škatli (nekaj jih je tudi v drugih škatlah), so do danes ostali neobjavljeni – z izjemo nekaj drobnih zapisov v Kosovelovih dnevnikih oziroma beležnicah.

Uvodno pojasnilo je spisal Miklavž Komelj.
Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!