Članek obravnava dva sila nenavadna eksperimenta v vračanju k zemlji iz sedemdesetih let 20. stoletja z namenom preučiti, kako bi bilo mogoče definicije rasti osvoboditi financializirane metrike ekstraktivnega kapitalizma. Ogrodje članka so fotografije dveh kolektivov filmarjev kmetovalcev, japonskega in malijskega, katerih vzporedne zgodbe o zemlji in celulojdu služijo kot vizualna semenska banka idej. V kontekstu, ki razume rast kot okoljski in družbeni razcvet, se zdijo izkušnje vračanja k zemlji v postkolonialni Afriki in na Japonskem v času gospodarskega razmaha sorodne kljub samosvojosti in ponujajo aktualen vpogled v to, kar Anna Tsing imenuje »možnosti za skupno(stno) preživetje na marginah kapitalizma«. Članek razume dolgoročno terensko delo kolektivov kot snovne in diskurzivne okope proti »plantažecenu«, dobi kolonialističnega in neokolonialističnega nasilja nad zemljo, skupnostmi in ekosistemi.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!