Besedilo obravnava projekt Filmski obzornik 55 Nike Autor in sodelavcev Marka Bratine, Jurija Medena in Cirila Oberstarja, s katerim obujajo tradicijo dokumentarne zvrsti, ki se je na slovenskem končala v 50. letih preteklega stoletja. Vendar pa v filmu hkrati z afirmacijo zvrsti prihaja tudi do subvertiranja nekaterih njenih osnovnih določil. Na tematski ravni se zavzema predvsem za ohranjanje njene namenskosti, ki nosi izrazit politično-utilitarni naboj, medtem ko formalne obzorniške značilnosti spodkopava z dodajanjem elementov drugih dokumentarnih (pod)zvrsti. Namesto prizadevanja za utrjevanje dokumentarne vizije avtentičnosti se soočamo z vprašanji in premisleki o iskanju najustreznejše podobe za podajanje razrednega boja, kar odpira samorefleksivne razsežnosti projekta, s tem pa mu dodaja esejistični pridih. S tem film utrjuje prepričanje, da revitalizacija ustaljenih filmskih oblik neizogibno vsebuje zavest o nujnosti njihovega ponovnega premisleka in re-formulacija vsakič, ko se za potrebe osvobodilnih zavzemanj obudi k življenju.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!