politični film

Andrej Šprah KINO! 34/35

Novicam se ne odpovemo!. Slovenski projekt na 57. mednarodni umetnostni razstavi – La Biennale di Venezia

Andrej Šprah KINO! 21

Filmski obzornik 55: Na kateri strani si?

Andrej Šprah KINO! 17/18

Živojin Pavlović in partizanski film: razgradnja vizije pridobitev vojne in revolucije

Nil Baskar KINO! 11/12

Pogovor z Ano Nušo Dragan

Lahko opišete, kaj vas je privedlo k filmu? Ste pa zato vseeno prišli k Matjažu Klopčiču, kar je bilo gotovo veliko bolje? Kako je potem prišlo do teh prvih poskusov, do filmov Nekaj informacij ter Zato in tako? Naslednji film, H20 je že precej bolj očitno eksperimentalen. Od kod je prišlo to znanje o montaži in različnih izraznih postopkih? Pri naslednjih filmih, ki so že delo Nuše in Sreča Dr...

Jean-Louis Comolli KINO! 2/3

Ovinek skozi direktno

Nil Baskar KINO! 1

Umetniško delo v dobi kinematičnega načina produkcije

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!