Besedilo se skozi analizo treh dokumentarnih filmov Jasne Krajinovič (Saya in Mira: izgubljene sanje?, Sestri, Damjanova soba), ki jih obravnava kot vrhunske dokumentaristične stvaritve, spoprijema z vprašanjem filmske artikulacije individualne travmatske izkušnje. Poglavitni skupni imenovalec raziskave predstavlja vprašanje proučevanja načinov, kako bi filmska podoba lahko postala »verodostojna« priča nevzdržnega izkustva, ki ga je protagonist doživel bodisi kot žrtev bodisi kot storilec. Na eni strani se tako kot najbolj pereča izkazuje problematika vizualne artikulacije razmerja med travmatičnim preteklim dogodkom in aktualnostjo filmskega dogajanja, na drugi ravni pa aspekti (ne)reprezentabilnosti nedoumljivega trpljenja, ki ga je človek sposoben prizadejati sočloveku.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!