KINO! 10

Partizanski film

Kazalo

Partizanski film

Partizanski film in žanrska mimikrija: zgodovinski pregled, Barbara Wurm

Je mogoče o jugoslovanskem partizanskem filmu govoriti kot o žanru?, Peter Stanković

Prizemljeni partizani: oblikovanje jugoslovanskega prostora v partizanskem filmu, Miranda Jakiša

Od hajdukov do bogomilov: transformacija partizanskega mita po drugi svetovni vojni, Tanja Zimmermann

Hopla-di-klop: nekaj razmislekov k partizanski estetiki in političnemu spominu, Zoran Terzić

Partizanska naloga v filmu Most, Lev Centrih

Ne okreći se sine Branka Bauerja: stil in ideologija vojne (partizanske) melodrame, Nikica Gilić

Kako iz junakov nastanejo antijunaki: Delije Miće Popovića, Tatjana Simeunović

Hajka, Živojin Pavlović, Andrej Šprah

Šolska ura

Slovenski film

Filmsko sondiranje ranjenega jaza: dokumentarne vizije Jasne Krajinovič, Andrej Šprah

Pogovor z Jasno Krajinovič, Denis Valič

O šestnajstih mandeljcih in vseh kurcih na svojem mestu: pogovor z Miho Hočevarjem. Pogovor z Miho Hočevarjem, KINO!

Preboji

Razprava ob Stari šoli kapitalizma, KINO!

Ko je kapitalizem postal senca. Ali: zakaj nam lahko sodobni ameriški film pomaga razumeti finančno krizo, Pietro Bianchi

Zgodovinskost filma

Oklepnica Saša, Sergej Eisenstein

Moja mama Madeleine Elster, Michael Scott

Grace Kelly v glavni vlogi, Alfred Hitchcock

Televizija

Seinfeld: komedija prostorov med Subjektom in Institucijo, Ivana Novak

Knjižni pregledi

Pogled z distance: o Rancièrovem Emancipiranem gledalcu, Rok Benčin

Heroes of the Fist. Dan Streible, Fight Pictures: A History of Boxing and Early Cinema, University of California Press, 2008, Neil Young

Kaj je film

Ontologija fetiša, Dudley Andrew

Blazinice

Storjeno ti bo, kar si storil drugim, Sylvain George

Primer, Marko Ristić

Povzetki/Abstracts